+
Mit keressek?
Hol keressek?
Paraméterek
Gyártók
Ár szűkítés

Általános Szerződési Feltételek

 A Csajosbolt.hu általános szerződési feltételei

 

Üdvözlünk honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlásod során bennünket tisztelsz meg bizalmaddal!

Kérjük, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, vagy amennyiben egyedi igényed szeretnéd velünk megbeszélni, úgy kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőség valamelyikén!

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák!

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bereznai Beáta ev.

A szolgáltató székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csajosbolt.hu@gmail.com

Adószáma: 69132920-1-36

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium

Nyilvántartási szám: 69132920-4791-231-16

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Paller Endre e.v

Címe: 8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 71. 

Adószáma: 63478262-1-40     

Elérhetősége: info@viltor.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: az a személy, aki - gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül - árut vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá, aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Honlap: www.csajosbolt.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Téged és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A megrendelésed véglegesítése előtt kötelességed megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedj elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Alapvető rendelkezések:

Értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok:

A www.csajosbolt.hu tulajdonosa, Bereznai Beáta (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. A személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki! Erről bővebben itt.


Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján eldöntheted, hogy mely adataidat adod meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos a jelen Webhelyen megadott adataidat az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az adatszolgáltatásod minden esetben önkéntes. Személyes adataid megadásakor felhatalmazod a Webáruház Tulajdonost, hogy a megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval egyértelműen és kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy részedre a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, ezen hozzájárulásod önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része a személyes adataid megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.  Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik. Jogodban áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adataidat a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Jogodban áll a Webáruház Tulajdonostól azt kérni, hogy személyes adataidat a Webhelyről törölje. Ez irányú kérésedet kérjük a csajosbolt.hu@gmail.com címre írt e-mailben közöld. A Webáruház Tulajdonos a futárszolgálatnak átadja  a felhasználó adatait, kizárólag kiszállítás céljából.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:

Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezd ez irányú szándékod. Ezek után kérésedre töröljük minden adatodat rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük feléd az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adataid megváltozása esetén, annak javítására. Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. Ezen adatok rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adat módosítási igényed jelezd felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adataidat.

Cookiek/sütik

A Webáruház a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek.  Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban elérhető a bankkártyás fizetési mód is, mely a vásárlás során a fizetési lehetőség közül választható.

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok másolásának valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Áruházunk termékkínálata többnyire a divat- és szépség kategóriába tartozó kiegészítőkből állnak, kiemelten bizsu ékszerek és órák, de ezen kívül pénztárcák, táskák, övek, sálak, valamint egyéb, a divatos és komfortos élethez szükséges tárgyak, eszközök. A termékeket a megrendelést követően egy külsős cég (jellemzően Posta, vagy futárszolgálat) igénybevételével a megrendelő lakcímére szállíttatjuk, ennek költsége (bizonyos esetektől eltekintve, pl: ingyen szállítás akció) térítésköteles!

Árak: A webáruházban szereplő árak magyar forintban értendők, bruttó árak, de ÁFA mentes körbe tartozunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Termékfotók: A webáruházban megjelenített képek egyes esetekben minimálisan eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Bár igyekszünk valósághű képeket rendelkezésre bocsájtani, de a Felhasználó oldalán a használt eszköz (pl.: monitor) beállításainak függvényében változhat annak megjelenítése, mint pl.: a termék színe.

Rendelés menete

A  rendeléshez nem szükséges regisztráció.

Regisztráció

A regisztráció a  weboldal felső menüjéből elérhető,  Bejelentkezés kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyisd meg a regisztrációs  oldalt és töltsd ki az ott található űrlapot értelemszerűen, majd kattints az űrlap alján lévő "Regisztráció" gombra. Ekkor regisztrációd sikerességét jelzi a weboldal, illetve adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmeztet, hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is léptet a weboldalon, ekkor a "Bejelentkezés" panelen kiírásra kerül, hogy milyen néven jelentkeztél be.

Belépés

A Bejelentkezés panel mezőibe értelemszerűen írd be az e-mail címed, amellyel regisztráltál és a hozzá tartozó jelszót, majd kattints a mezők mellett található "Belépés" gombra. Bejelentkezés után a panel tartalma automatikusan megváltozik, kiírásra kerül, hogy milyen néven vagy bejelentkezve és kilépési, valamint jelszó változtatási lehetőségek jelennek meg.

Kijelentkezés

A webáruházból való kijelentkezéshez egyszerűen kattints a "Bejelentkezés" panelen található Kilépés gombra. Ez a gomb csak akkor látható a panelen, ha bejelentkeztél előzőleg.

Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtetted a  jelszavad, akkor a Bejelentkezés panelen található "elfelejtett jelszó" feliratra kattintva megjelenik egy új oldal, mely bekéri azt az e-mail címet, amellyel regisztráltál webáruházunkban. Beírva ezt a címet és a Küldés gombra kattintva, erre az e-mail címre fogsz kapni egy levelet, melyben szereplő linkre rákattintva (vagy ha nem kattintható a leveleződben, akkor a böngésző ablak címsorába bemásolva) weboldalunk új jelszót generál neked. Ezt pontosan jegyezd fel (kis és nagy betűk számítanak), majd lépj be vele, és igény szerint megváltoztathatod a jelszót (lásd jelszóváltoztatás).

Jelszóváltoztatás

Amennyiben szeretnéd a jelszavadat megváltoztatni, lépj be a webáruházba  a Bejelentkezés panel segítségével. Ezután megjelenik a Kilépés gomb, valamint a "jelszóváltoztatás" link, melyre kattintva egy új oldal töltődik be. Az oldal bekéri a jelenleg használatban lévő jelszavad, majd kétszer az új jelszót az esetleges elgépelések elkerülése végett. Töltsd ki értelemszerűen, majd kattints a Megváltoztat gombra. Ettől kezdve az újonnan megadott jelszóval tudsz belépni webáruházunkba.

Vásárlás

Kosár: webáruházunkban böngészve összeállíthatod kosarad tartalmát. A kiválasztott termék részletes adatlapján megtalálod minden eladó terméknél a "Kosárba" gombot, mely előtt egy kis rubrikában a kívánt mennyiséget töltheted ki. Alaphelyzetben ez 1 db-ra van beállítva, ezt igényed szerint módosíthatod. A "Kosárba" gomb megnyomása után a kiválasztott termék a kosárba kerül, a weboldal pedig a kosarad tartalmát tölti be. Ekkor még vásárolhatsz további termékeket tetszés szerint, a kosárban is változtathatod azok mennyiségét, illetve ki is vehetsz a kosárból terméket, egyszerűen a termék ára mellett lévő piros X-re kattintással törölheted.  Amennyiben megváltoztattad a kosárban a mennyiségeket, kattints a termékek felsorolása alatt található "Újraszámolás" gombra, ekkor a kosár automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket.

Amennyiben összeállítottad a kosarad tartalmát és szeretnéd megvásárolni a termékeket, válaszd ki a megfelelő fizetési és szállítási módot. Ezután kattints a „Megrendelés” gombra.

Töltsd ki a személyes és számlázási adatokat, majd ezután kattints a „Megrendelés elküldése” gombra.

A megrendelésedről egy automatikus értesítőt kapsz. 24 órán belül visszaigazoljuk a megrendelésed. Ha a banki előre utalást választottad a visszaigazoló e-mail után kérjük, utald át a termék és a szállítási költség árát. Amennyiben átutalásod 3 munkanapon belül nem érkezik meg a számlánkra, megrendelésed töröljük. A rendelt termékeid csomagolását, postázását csak abban az esetben kezdjük meg, ha annak ellenértéke a bankszámlánkra megérkezett.

Egyéb kérdéseiddel fordulj hozzánk a csajosbolt.hu@gmail.com email címen.

Fizetési módok:

Webáruházunkban Banki előre utalásra és Bankkártyás fizetésre van lehetőség. 

Számlaszám: K&H 10400607-50526883-86811003

Szállítási költség:

10.000 Ft, vagy azt meghaladó kosárérték esetén a szállítás minden esetben ingyenes, függetlenül a választott szállítási módtól.

A 10.000 Ft-ot el nem érő megrendelések esetén az érvényes szállítási díjakat ITT találod.                     

Törökszentmiklóson személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.

Egyelőre csak Magyarország területére szállítunk! Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésed merülne fel, írd meg nekünk a csajosbolt.hu@gmail.com email címre.

A szállítást a MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálata  végzi, munkaidőben 8-17 óra között.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Hétvégén a rendelések feldolgozása szünetel, így a péntek 16.00 órától hétfő reggel 06.00 óráig terjedő időszakban leadott rendeléseket legkorábban hétfőn reggel 08.00 óra után áll módunkban feldolgozni.

Ha a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a webáruház köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben felek között egyéb megállapodás nem születik.

Szállítási idő: Optimális esetben a szállítási idő 3-5 munkanap, a tétel feladásától a Vevő címére való megérkezésig. (FIGYELEM! Tehát nem a rendelés leadásától számítva, hanem a vételár számlánkra történő megérkezése, valamint a logisztikai feladattal megbízott cég által a küldemény átvételének időpontja a mérvadó!!) Azonban a legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy rajtunk kívülálló okok (pl.: postai, logisztikai szolgáltatást végző cég munkafolyamatai) miatt a teljesülési idő kitolódik, különös tekintettel a kiemelt logisztikai forgalmú időszakokra. Ilyenek pl. Black Friday, vagy a karácsony előtti, adventi időszak. Amennyiben 10 munkanapon belül nem érkezik meg hozzád a rendelt küldeményed, kérjük emailben, esetleg telefonon tudasd velünk, hogy megtehessük a szükséges lépéseket!

PinkPont rendszer

Áruházunkban egy ún.: PinkPont rendszer működik, mely tulajdonképpen a közismert jutalompont-, vagy hűségpont rendszer megfelelője.

A PinkPoint rendszer előnyeit - természetéből adódóan – csak regisztrált felhasználóink élvezhetik.

A lényege: vásárlásaidat pontokkal jutalmazzuk, melyek teljes egészében levásárolhatóak. Az egyes termékekhez PinkPontokat rendeltünk hozzá. Ezek jóváírásra kerülnek a regisztrált fiókban, és az újabb vásárlások alkalmával gyarapíthatóak, amennyiben a felhasználói fiókodba belépsz a vásárlás megkezdése előtt.

Beváltás menete: 3000 Ft kosárérték felett használhatók fel a PinkPontok, 1 pont = 1Ft értékben. A vásárlás a kosár végösszegének 100 %-áig beváltható!

Példa: Korábbi vásárlásaid során 3462 PinkPontot gyűjtöttél. Beváltáskori aktuális kosarad végösszege 4780 Ft. A pénztárnál a 3462 PinkPontodat jóváírjuk a végösszegből, így 4780-3462 = 1318 Ft-ot szükséges csak fizetned!

Egyes akciók, kampányok során extra PinkPontokat lehet gyűjteni, ezek a Csajosbolt.hu kommunikációs csatornáinak (webáruház : hírek, terméklapok, slide; Közösségi média: Facebook, Instagram; hírlevél) valamelyikén, vagy mindegyikén közlésre kerülnek.

Ilyen egyszeri extra pontgyűjtési lehetőség pl.: egy új felhasználó regisztrációja, ekkor 100 PinkPontot adunk ajándékba.

Kellékszavatosság


Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?
A webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igényed alapján?
Választásod szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?
Kötelességed a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?
A vállalkozással szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már kötelességed bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság


Milyen esetben élhetsz a termékszavatosság jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választásod szerint – a "Kellékszavatosság" pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheted.

Jótállás

A bizsukra és kiegészítőkre 3 napos csere garancia van, minőségi kifogás esetén, higiéniai okokból.

Erre vonatkozó jogszabály 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet..


Milyen esetben élhetsz a kellékszavatosság jogával?
Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetnek meg jótállás alapján?
A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a "Kellékszavatosság" és a "Termékszavatosság" pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.

Elállás joga

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Határidőben gyakorolod elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd részünkre az elállási/felmondási nyilatkozatot.

Az elállás/felmondás joghatásai

14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Amennyiben élni kívánsz e jogoddal, de a teljesítés már megkezdődött, kötelességed a megrendelt termékeket eredeti állapotában mihamarabb részünkre visszajuttatni.

Ha elállsz a szerződéstől,a visszaküldött termék (termékek) árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül visszatérítjük. A visszatérítés során kizárólag bankszámla számra áll módunkban visszautalni a termék árát.

A dolog adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 munkanap elteltével jár le, amelyen Te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a dolgot átveszi.

Kizárólag akkor áll módunkban visszatéríteni a termék árát, ha azt eredeti csomagolásban , számlával együtt, és eredeti állapotában, nem használtan szolgáltatod vissza. Amikor a termék megérkezett hozzánk, videón rögzítjük a termék kibontását.

Elállás esetén köteles vagy számunkra, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166. címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd részünkre a terméket (termékeket). A termék visszaküldésének közvetlen költségét ebben az esetben a Vevő viseli.

Az elállási/felmondási határidő

Ha elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, elállási/felmondási szándékodat egyértelmű nyilatkozatban (például postán,  vagy elektronikus úton küldött levél útján) vagy köteles közölni velünk: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166., vagy a csajosbolt@freemail.hu e-mail címre.  

Elállási Nyilatkozat minta 

Címzett: 

Csajosbolt.hu/Bereznai Beáta 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166

vagy csajosbolt.hu@gmail.com

Alulírott ........................................... kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………….....................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………....................
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………........
A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………….......
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni: 
……………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………..............................................................
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
………………………………………………………………………………….....................................
Kelt: ..................................................................................................

Panaszkezelés

Kérjük, hogy bármilyen észrevétel, probléma vagy panasz esetén írj az alábbi ügyfélszolgálati email címre, hogy észrevételed kivizsgálhassuk, és megkereshessük a megoldást problémádra! Kérjük vedd figyelembe, hogy mi is emberek vagyunk, így a legnagyobb igyekezetünk ellenére is véthetünk hibákat! Munkánkat maximális odaadással, és ügyfélcentrikus hozzáállással végezzük, hogy számodra a honlapunkon töltött idő és a vásárlás is élmény legyen.

e-mail: csajosbolt.hu@gmail.com

Ha úgy érzed, hogy problémádra nem tudtunk megfelelő megoldást nyújtani, az alábbi hivatalokhoz fordulhatsz:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 218.
Telefonszám: (56) 513-336, Telefax: (56) 510-204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A fogyasztó velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a fogyasztói panaszodat elutasítjuk, úgy jogosult vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Vegyes rendelkezések

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolnoki Járásbíróság (5000 Szolnok
Kossuth Lajos út 1., +36 56 501 400) illetékességét.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő

Név: Bereznai Beáta ev.

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166.

Levelezési cím, panaszkezelés: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166.

E-mail: csajosbolt.hu@gmail.com

Telefonszám: 0630/2774704

Weboldal: http://www.csajosbolt.hu/

 

Tárhelyszolgáltató

Név: Paller Endre ev.

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

E-mail cím: info@viltor.hu

Telefonszám: 0670/9334304

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookiek (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Ø  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Ø  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Ø  Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Ø  Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Ø  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok:  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása: A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása: Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Személyes adatokat 3. félnek nem adunk ki! Ez alól kivételek az alábbi szolgáltatók, melyek a Csajosbolt.hu működését, szolgáltatásainak megvalósítását segítik elő.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: 06 70 933 43 04

E-mail cím: info@viltor.hu

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását

végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06/1/767-8282

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek

kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a

hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: PARTIDA Kft.

Az adatfeldolgozó adószáma: 14399152-1-16

Az adatfeldolgozó székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 43.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 0656/390115

Az adatfeldolgozó e-mail címe: boka68@freemail.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: SZÁMLÁZZ.HU számlázószoftver(KBOSS.hu Kft. a szolgáltató)

Az adatfeldolgozó postacíme: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3630 35 44 789

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfelodolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Borgun / B-Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest, Váci út 4.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 793 6776

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@b-payment.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Ø  a hozzájárulás visszavonásának joga

Ø  személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

Ø  helyesbítéshez való jog

Ø  adatkezelés korlátozása,

Ø  törléshez való jog

Ø  tiltakozáshoz való jog

Ø  hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

Ø  a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

Ø  a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

Ø  az adatkezelés céljai;

Ø  az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

Ø  információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

Ø  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

Ø  az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

Ø  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

Ø  ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Ø  az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ø  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

Ø  az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Ø  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ø  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ø  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

Ø  Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ø  Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

Ø  a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

Ø  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

Ø  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

Ø  a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

Ø  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,

hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson

be. A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

Ø  Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

Ø  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ø  az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

Ø  a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

Ø  azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

Ø  hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

Ø  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

Ø  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Ø  az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

2018.08.21.

Vásárlási tudnivalók

Vásárlás menete

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


Áruházunk termékkínálata többnyire a divat- és szépség kategóriába tartozó kiegészítőkből állnak, kiemelten bizsu ékszerek és órák, de ezen kívül pénztárcák, táskák, övek, sálak, valamint egyéb, a divatos és komfortos élethez szükséges tárgyak, eszközök. A termékeket a megrendelést követően egy külsős cég (jellemzően Posta, vagy futárszolgálat) igénybevételével a megrendelő lakcímére szállíttatjuk, ennek költsége (bizonyos esetektől eltekintve, pl: ingyen szállítás akció) térítésköteles!

Árak: A webáruházban szereplő árak magyar forintban értendők, bruttó árak, de ÁFA mentes körbe tartozunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Termékfotók: A webáruházban megjelenített képek egyes esetekben minimálisan eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Bár igyekszünk valósághű képeket rendelkezésre bocsájtani, de a Felhasználó oldalán a használt eszköz (pl.: monitor) beállításainak függvényében változhat annak megjelenítése, mint pl.: a termék színe.

Rendelés menete


A  rendeléshez nem szükséges regisztráció.

Regisztráció

A regisztráció a  weboldal felső menüjéből elérhető,  Bejelentkezés kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyisd meg a regisztrációs  oldalt és töltsd ki az ott található űrlapot értelemszerűen, majd kattints az űrlap alján lévő "Regisztráció" gombra. Ekkor regisztrációd sikerességét jelzi a weboldal, illetve adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmeztet, hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is léptet a weboldalon, ekkor a "Bejelentkezés" panelen kiírásra kerül, hogy milyen néven jelentkeztél be.

Belépés

A Bejelentkezés panel mezőibe értelemszerűen írd be az e-mail címed, amellyel regisztráltál és a hozzá tartozó jelszót, majd kattints a mezők mellett található "Belépés" gombra. Bejelentkezés után a panel tartalma automatikusan megváltozik, kiírásra kerül, hogy milyen néven vagy bejelentkezve és kilépési, valamint jelszó változtatási lehetőségek jelennek meg.

Kijelentkezés

A webáruházból való kijelentkezéshez egyszerűen kattints a "Bejelentkezés" panelen található Kilépés gombra. Ez a gomb csak akkor látható a panelen, ha bejelentkeztél előzőleg.

Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtetted a  jelszavad, akkor a Bejelentkezés panelen található "elfelejtett jelszó" feliratra kattintva megjelenik egy új oldal, mely bekéri azt az e-mail címet, amellyel regisztráltál webáruházunkban. Beírva ezt a címet és a Küldés gombra kattintva, erre az e-mail címre fogsz kapni egy levelet, melyben szereplő linkre rákattintva (vagy ha nem kattintható a leveleződben, akkor a böngésző ablak címsorába bemásolva) weboldalunk új jelszót generál neked. Ezt pontosan jegyezd fel (kis és nagy betűk számítanak), majd lépj be vele, és igény szerint megváltoztathatod a jelszót (lásd jelszóváltoztatás).

Jelszóváltoztatás

Amennyiben szeretnéd a jelszavadat megváltoztatni, lépj be a webáruházba  a Bejelentkezés panel segítségével. Ezután megjelenik a Kilépés gomb, valamint a "jelszóváltoztatás" link, melyre kattintva egy új oldal töltődik be. Az oldal bekéri a jelenleg használatban lévő jelszavad, majd kétszer az új jelszót az esetleges elgépelések elkerülése végett. Töltsd ki értelemszerűen, majd kattints a Megváltoztat gombra. Ettől kezdve az újonnan megadott jelszóval tudsz belépni webáruházunkba.

Vásárlás

Kosár: webáruházunkban böngészve összeállíthatod kosarad tartalmát. A kiválasztott termék részletes adatlapján megtalálod minden eladó terméknél a "Kosárba" gombot, mely előtt egy kis rubrikában a kívánt mennyiséget töltheted ki. Alaphelyzetben ez 1 db-ra van beállítva, ezt igényed szerint módosíthatod. A "Kosárba" gomb megnyomása után a kiválasztott termék a kosárba kerül, a weboldal pedig a kosarad tartalmát tölti be. Ekkor még vásárolhatsz további termékeket tetszés szerint, a kosárban is változtathatod azok mennyiségét, illetve ki is vehetsz a kosárból terméket, egyszerűen a termék ára mellett lévő piros X-re kattintással törölheted.  Amennyiben megváltoztattad a kosárban a mennyiségeket, kattints a termékek felsorolása alatt található "Újraszámolás" gombra, ekkor a kosár automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket.

Amennyiben összeállítottad a kosarad tartalmát és szeretnéd megvásárolni a termékeket, válaszd ki a megfelelő fizetési és szállítási módot. Ezután kattints a „Megrendelés” gombra.

Töltsd ki a személyes és számlázási adatokat, majd ezután kattints a „Megrendelés elküldése” gombra.

A megrendelésedről egy automatikus értesítőt kapsz. 24 órán belül visszaigazoljuk a megrendelésed. Ha a banki előre utalást választottad a visszaigazoló e-mail után kérjük, utald át a termék és a szállítási költség árát. Amennyiben átutalásod 3 munkanapon belül nem érkezik meg a számlánkra, megrendelésed töröljük. A rendelt termékeid csomagolását, postázását csak abban az esetben kezdjük meg, ha annak ellenértéke a bankszámlánkra megérkezett.

Egyéb kérdéseiddel fordulj hozzánk a csajosbolt.hu@gmail.com email címen.

Fizetési módok:

Webáruházunkban Banki előre utalásra és Bankkártyás fizetésre van lehetőség. 

Számlaszám: K&H 10400607-50526883-86811003

Szállítás :

A szállítási módokról, és az aktuális szállítási díjakról a "Szállítás/fizetés" fülre kattintva tájékozódhatsz. Fenntartjuk a jogot, hogy a szállítmányozást végző partnereink árváltoztatásai nyomán a szállítási díjakat módosítsuk! Erről természetesen valamely (vagy mindegyik) kommunikációs csatornánkon tájékoztatást adunk!                     

Törökszentmiklóson személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.

Csak Magyarország területére szállítunk!

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
Hétvégén a rendelések feldolgozása szünetel, így a péntek 16.00 órától hétfő reggel 06.00 óráig terjedő időszakban leadott rendeléseket legkorábban hétfőn reggel 08.00 óra után áll módunkban feldolgozni.

Ha a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a webáruház köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szállítási idő: Optimális esetben a szállítási idő 3-5 munkanap, a tétel feladásától a Vevő címére való megérkezésig. Azonban a legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy rajtunk kívülálló okok (pl.: postai, logisztikai szolgáltatást végző cég munkafolyamatai) miatt a teljesülési idő kitolódik, különös tekintettel a kiemelt logisztikai forgalmú időszakokra. Ilyenek pl. Black Friday, vagy a karácsony előtti, adventi időszak. 

 

PinkPont Rendszer


Áruházunkban egy ún.: PinkPont rendszer működik, mely tulajdonképpen a közismert jutalompont-, vagy hűségpont rendszer megfelelője.

A PinkPoint rendszer előnyeit - természetéből adódóan – csak regisztrált felhasználóink élvezhetik.

A lényege: vásárlásaidat pontokkal jutalmazzuk, melyek teljes egészében levásárolhatóak. Az egyes termékekhez PinkPontokat rendeltünk hozzá. Ezek jóváírásra kerülnek a regisztrált fiókban, és az újabb vásárlások alkalmával gyarapíthatóak, amennyiben a felhasználói fiókodba belépsz a vásárlás megkezdése előtt.

Beváltás menete: 3000 Ft kosárérték felett használhatók fel a PinkPontok, 1 pont = 1Ft értékben. A vásárlás a kosár végösszegének 100 %-áig beváltható!

Példa: Korábbi vásárlásaid során 3462 PinkPontot gyűjtöttél. Beváltáskori aktuális kosarad végösszege 4780 Ft. A pénztárnál a 3462 PinkPontodat jóváírjuk a végösszegből, így 4780-3462 = 1318 Ft-ot szükséges csak fizetned!

Egyes akciók, kampányok során extra PinkPontokat lehet gyűjteni, ezek a Csajosbolt.hu kommunikációs csatornáinak (webáruház : hírek, terméklapok, slide; Közösségi média: Facebook, Instagram; hírlevél) valamelyikén, vagy mindegyikén közlésre kerülnek.

Ilyen egyszeri extra pontgyűjtési lehetőség pl.: egy új felhasználó regisztrációja, ekkor 100 PinkPontot adunk ajándékba.

Kapcsolat

  • 5200 Törökszentmiklós
  • 06302774704
  • csajosbolt.hu@gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.