+
Mit keressek?
Hol keressek?
Paraméterek
Gyártók
Ár szűkítés

Általános Szerződési Feltételek

 A Csajosbolt.hu általános szerződési feltételei

 

Üdvözlünk honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlásod során bennünket tisztelsz meg bizalmaddal!

Kérjük, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, vagy amennyiben egyedi igényed szeretnéd velünk megbeszélni, úgy kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőség valamelyikén!

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák!

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bereznai Beáta ev.

A szolgáltató székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csajosbolt.hu@gmail.com

Adószáma: 69132920-1-36

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium

Nyilvántartási szám: 69132920-4791-231-16

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Paller Endre e.v

Címe: 8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 71. 

Adószáma: 63478262-1-40     

Elérhetősége: info@viltor.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: az a személy, aki - gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül - árut vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá, aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Honlap: www.csajosbolt.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Téged és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A megrendelésed véglegesítése előtt kötelességed megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedj elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Alapvető rendelkezések:

Értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok:

A www.csajosbolt.hu tulajdonosa, Bereznai Beáta (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. A személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki! Erről bővebben itt.


Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján eldöntheted, hogy mely adataidat adod meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos a jelen Webhelyen megadott adataidat az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az adatszolgáltatásod minden esetben önkéntes. Személyes adataid megadásakor felhatalmazod a Webáruház Tulajdonost, hogy a megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval egyértelműen és kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy részedre a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, ezen hozzájárulásod önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része a személyes adataid megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.  Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik. Jogodban áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adataidat a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Jogodban áll a Webáruház Tulajdonostól azt kérni, hogy személyes adataidat a Webhelyről törölje. Ez irányú kérésedet kérjük a csajosbolt.hu@gmail.com címre írt e-mailben közöld. A Webáruház Tulajdonos a futárszolgálatnak átadja  a felhasználó adatait, kizárólag kiszállítás céljából.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:

Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezd ez irányú szándékod. Ezek után kérésedre töröljük minden adatodat rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük feléd az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adataid megváltozása esetén, annak javítására. Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. Ezen adatok rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adat módosítási igényed jelezd felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adataidat.

Cookiek/sütik

A Webáruház a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek.  Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban elérhető a bankkártyás fizetési mód is, mely a vásárlás során a fizetési lehetőség közül választható.

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok másolásának valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Áruházunk termékkínálata többnyire a divat- és szépség kategóriába tartozó kiegészítőkből állnak, kiemelten bizsu ékszerek és órák, de ezen kívül pénztárcák, táskák, övek, sálak, valamint egyéb, a divatos és komfortos élethez szükséges tárgyak, eszközök. A termékeket a megrendelést követően egy külsős cég (jellemzően Posta, vagy futárszolgálat) igénybevételével a megrendelő lakcímére szállíttatjuk, ennek költsége (bizonyos esetektől eltekintve, pl: ingyen szállítás akció) térítésköteles!

Árak: A webáruházban szereplő árak magyar forintban értendők, bruttó árak, de ÁFA mentes körbe tartozunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Termékfotók: A webáruházban megjelenített képek egyes esetekben minimálisan eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Bár igyekszünk valósághű képeket rendelkezésre bocsájtani, de a Felhasználó oldalán a használt eszköz (pl.: monitor) beállításainak függvényében változhat annak megjelenítése, mint pl.: a termék színe.

Rendelés menete

A  rendeléshez nem szükséges regisztráció.

Regisztráció

A regisztráció a  weboldal felső menüjéből elérhető,  Bejelentkezés kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyisd meg a regisztrációs  oldalt és töltsd ki az ott található űrlapot értelemszerűen, majd kattints az űrlap alján lévő "Regisztráció" gombra. Ekkor regisztrációd sikerességét jelzi a weboldal, illetve adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmeztet, hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is léptet a weboldalon, ekkor a "Bejelentkezés" panelen kiírásra kerül, hogy milyen néven jelentkeztél be.

Belépés

A Bejelentkezés panel mezőibe értelemszerűen írd be az e-mail címed, amellyel regisztráltál és a hozzá tartozó jelszót, majd kattints a mezők mellett található "Belépés" gombra. Bejelentkezés után a panel tartalma automatikusan megváltozik, kiírásra kerül, hogy milyen néven vagy bejelentkezve és kilépési, valamint jelszó változtatási lehetőségek jelennek meg.

Kijelentkezés

A webáruházból való kijelentkezéshez egyszerűen kattints a "Bejelentkezés" panelen található Kilépés gombra. Ez a gomb csak akkor látható a panelen, ha bejelentkeztél előzőleg.

Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtetted a  jelszavad, akkor a Bejelentkezés panelen található "elfelejtett jelszó" feliratra kattintva megjelenik egy új oldal, mely bekéri azt az e-mail címet, amellyel regisztráltál webáruházunkban. Beírva ezt a címet és a Küldés gombra kattintva, erre az e-mail címre fogsz kapni egy levelet, melyben szereplő linkre rákattintva (vagy ha nem kattintható a leveleződben, akkor a böngésző ablak címsorába bemásolva) weboldalunk új jelszót generál neked. Ezt pontosan jegyezd fel (kis és nagy betűk számítanak), majd lépj be vele, és igény szerint megváltoztathatod a jelszót (lásd jelszóváltoztatás).

Jelszóváltoztatás

Amennyiben szeretnéd a jelszavadat megváltoztatni, lépj be a webáruházba  a Bejelentkezés panel segítségével. Ezután megjelenik a Kilépés gomb, valamint a "jelszóváltoztatás" link, melyre kattintva egy új oldal töltődik be. Az oldal bekéri a jelenleg használatban lévő jelszavad, majd kétszer az új jelszót az esetleges elgépelések elkerülése végett. Töltsd ki értelemszerűen, majd kattints a Megváltoztat gombra. Ettől kezdve az újonnan megadott jelszóval tudsz belépni webáruházunkba.

Vásárlás

Kosár: webáruházunkban böngészve összeállíthatod kosarad tartalmát. A kiválasztott termék részletes adatlapján megtalálod minden eladó terméknél a "Kosárba" gombot, mely előtt egy kis rubrikában a kívánt mennyiséget töltheted ki. Alaphelyzetben ez 1 db-ra van beállítva, ezt igényed szerint módosíthatod. A "Kosárba" gomb megnyomása után a kiválasztott termék a kosárba kerül, a weboldal pedig a kosarad tartalmát tölti be. Ekkor még vásárolhatsz további termékeket tetszés szerint, a kosárban is változtathatod azok mennyiségét, illetve ki is vehetsz a kosárból terméket, egyszerűen a termék ára mellett lévő piros X-re kattintással törölheted.  Amennyiben megváltoztattad a kosárban a mennyiségeket, kattints a termékek felsorolása alatt található "Újraszámolás" gombra, ekkor a kosár automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket.

Amennyiben összeállítottad a kosarad tartalmát és szeretnéd megvásárolni a termékeket, válaszd ki a megfelelő fizetési és szállítási módot. Ezután kattints a „Megrendelés” gombra.

Töltsd ki a személyes és számlázási adatokat, majd ezután kattints a „Megrendelés elküldése” gombra.

A megrendelésedről egy automatikus értesítőt kapsz. 24 órán belül visszaigazoljuk a megrendelésed. Ha a banki előre utalást választottad a visszaigazoló e-mail után kérjük, utald át a termék és a szállítási költség árát. Amennyiben átutalásod 3 munkanapon belül nem érkezik meg a számlánkra, megrendelésed töröljük. A rendelt termékeid csomagolását, postázását csak abban az esetben kezdjük meg, ha annak ellenértéke a bankszámlánkra megérkezett.

Egyéb kérdéseiddel fordulj hozzánk a csajosbolt.hu@gmail.com email címen.

Fizetési módok:

Webáruházunkban Banki előre utalásra és Bankkártyás fizetésre van lehetőség. 

Számlaszám: K&H 10400607-50526883-86811003

Szállítási költség:

10.000 Ft, vagy azt meghaladó kosárérték esetén a szállítás minden esetben ingyenes, függetlenül a választott szállítási módtól.

A 10.000 Ft-ot el nem érő megrendelések esetén az érvényes szállítási díjakat ITT találod.                     

Törökszentmiklóson személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.

Egyelőre csak Magyarország területére szállítunk! Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésed merülne fel, írd meg nekünk a csajosbolt.hu@gmail.com email címre.

A szállítást a MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálata  végzi, munkaidőben 8-17 óra között.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Hétvégén a rendelések feldolgozása szünetel, így a péntek 16.00 órától hétfő reggel 06.00 óráig terjedő időszakban leadott rendeléseket legkorábban hétfőn reggel 08.00 óra után áll módunkban feldolgozni.

Ha a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a webáruház köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben felek között egyéb megállapodás nem születik.

Szállítási idő: Optimális esetben a szállítási idő 3-5 munkanap, a tétel feladásától a Vevő címére való megérkezésig. (FIGYELEM! Tehát nem a rendelés leadásától számítva, hanem a vételár számlánkra történő megérkezése, valamint a logisztikai feladattal megbízott cég által a küldemény átvételének időpontja a mérvadó!!) Azonban a legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy rajtunk kívülálló okok (pl.: postai, logisztikai szolgáltatást végző cég munkafolyamatai) miatt a teljesülési idő kitolódik, különös tekintettel a kiemelt logisztikai forgalmú időszakokra. Ilyenek pl. Black Friday, vagy a karácsony előtti, adventi időszak. Amennyiben 10 munkanapon belül nem érkezik meg hozzád a rendelt küldeményed, kérjük emailben, esetleg telefonon tudasd velünk, hogy megtehessük a szükséges lépéseket!

PinkPont rendszer

Áruházunkban egy ún.: PinkPont rendszer működik, mely tulajdonképpen a közismert jutalompont-, vagy hűségpont rendszer megfelelője.

A PinkPoint rendszer előnyeit - természetéből adódóan – csak regisztrált felhasználóink élvezhetik.

A lényege: vásárlásaidat pontokkal jutalmazzuk, melyek teljes egészében levásárolhatóak. Az egyes termékekhez PinkPontokat rendeltünk hozzá. Ezek jóváírásra kerülnek a regisztrált fiókban, és az újabb vásárlások alkalmával gyarapíthatóak, amennyiben a felhasználói fiókodba belépsz a vásárlás megkezdése előtt.

Beváltás menete: 3000 Ft kosárérték felett használhatók fel a PinkPontok, 1 pont = 1Ft értékben. A vásárlás a kosár végösszegének 100 %-áig beváltható!

Példa: Korábbi vásárlásaid során 3462 PinkPontot gyűjtöttél. Beváltáskori aktuális kosarad végösszege 4780 Ft. A pénztárnál a 3462 PinkPontodat jóváírjuk a végösszegből, így 4780-3462 = 1318 Ft-ot szükséges csak fizetned!

Egyes akciók, kampányok során extra PinkPontokat lehet gyűjteni, ezek a Csajosbolt.hu kommunikációs csatornáinak (webáruház : hírek, terméklapok, slide; Közösségi média: Facebook, Instagram; hírlevél) valamelyikén, vagy mindegyikén közlésre kerülnek.

Ilyen egyszeri extra pontgyűjtési lehetőség pl.: egy új felhasználó regisztrációja, ekkor 100 PinkPontot adunk ajándékba.

Kellékszavatosság


Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?
A webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igényed alapján?
Választásod szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?
Kötelességed a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?
A vállalkozással szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már kötelességed bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság


Milyen esetben élhetsz a termékszavatosság jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választásod szerint – a "Kellékszavatosság" pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheted.

Jótállás

A bizsukra és kiegészítőkre 3 napos csere garancia van, minőségi kifogás esetén, higiéniai okokból.

Erre vonatkozó jogszabály 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet..


Milyen esetben élhetsz a kellékszavatosság jogával?
Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetnek meg jótállás alapján?
A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a "Kellékszavatosság" és a "Termékszavatosság" pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.

Elállás joga

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Határidőben gyakorolod elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd részünkre az elállási/felmondási nyilatkozatot.

Az elállás/felmondás joghatásai

14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Amennyiben élni kívánsz e jogoddal, de a teljesítés már megkezdődött, kötelességed a megrendelt termékeket eredeti állapotában mihamarabb részünkre visszajuttatni.

Ha elállsz a szerződéstől,a visszaküldött termék (termékek) árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül visszatérítjük. A visszatérítés során kizárólag bankszámla számra áll módunkban visszautalni a termék árát.

A dolog adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 munkanap elteltével jár le, amelyen Te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a dolgot átveszi.

Kizárólag akkor áll módunkban visszatéríteni a termék árát, ha azt eredeti csomagolásban , számlával együtt, és eredeti állapotában, nem használtan szolgáltatod vissza. Amikor a termék megérkezett hozzánk, videón rögzítjük a termék kibontását.

Elállás esetén köteles vagy számunkra, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166. címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd részünkre a terméket (termékeket). A termék visszaküldésének közvetlen költségét ebben az esetben a Vevő viseli.

Az elállási/felmondási határidő

Ha elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, elállási/felmondási szándékodat egyértelmű nyilatkozatban (például postán,  vagy elektronikus úton küldött levél útján) vagy köteles közölni velünk: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166., vagy a csajosbolt@freemail.hu e-mail címre.  

Elállási Nyilatkozat minta 

Címzett: 

Csajosbolt.hu/Bereznai Beáta 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 166

vagy csajosbolt.hu@gmail.com

Alulírott ........................................... kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………….....................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………....................
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………........
A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………….......
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni: 
……………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………..............................................................
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
………………………………………………………………………………….....................................
Kelt: ..................................................................................................

Panaszkezelés

Kérjük, hogy bármilyen észrevétel, probléma vagy panasz esetén írj az alábbi ügyfélszolgálati email címre, hogy észrevételed kivizsgálhassuk, és megkereshessük a megoldást problémádra! Kérjük vedd figyelembe, hogy mi is emberek vagyunk, így a legnagyobb igyekezetünk ellenére is véthetünk hibákat! Munkánkat maximális odaadással, és ügyfélcentrikus hozzáállással végezzük, hogy számodra a honlapunkon töltött idő és a vásárlás is élmény legyen.

e-mail: csajosbolt.hu@gmail.com

Ha úgy érzed, hogy problémádra nem tudtunk megfelelő megoldást nyújtani, az alábbi hivatalokhoz fordulhatsz:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 218.
Telefonszám: (56) 513-336, Telefax: (56) 510-204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A fogyasztó velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a fogyasztói panaszodat elutasítjuk, úgy jogosult vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Vegyes rendelkezések

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolnoki Járásbíróság (5000 Szolnok
Kossuth Lajos út 1., +36 56 501 400) illetékességét.

Kapcsolat

  • 5200 Törökszentmiklós
  • 06302774704
  • csajosbolt.hu@gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.